Looking for a Part-time Receptionist

Luxe nail bar

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

We are looking for a Part-time Receptionist.
Requirement: Being able to work on Saturday and Sunday, fluent in English, excellent attention to detail, and organizational skills.
Please contact: Dinh : (504) 919 8934
Address: Luxe nail bar
9612 Hwy 6 #120, Missouri City, TX 77459
Thanks admins approved!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.