Kingwood Cần thợ bột và dipping

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail ở Kingwood (77339) đang cần thợ bột và dipping. Tiệm it' thợ không khí vui vẻ. Lương thỏa thuận, cần full time, làm ngày Chủ Nhật. Xin liên lạc số phone:
(415) 992-1376
(832) 791-9389

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.