Hiring servers and bartenders

Thaicoon Restaurant & Pub

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Thaicoon Restaurant & Pub (1223 Grand West Blvd B101 Katy TX 77449 - We are now hiring servers and bartenders. Great atmosphere with fantastic customers. Must be professional and have a great customer service focused attitude. Experience in the food service industry preferred. Salary will be discussed during interview. Fluent in English is a must. Please call/text Vivian at 832-293-0574.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.