HIRING FRONT DESK/RECEPTIONIST

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

HIRING FRONT DESK/RECEPTIONIST
Tiệm em đang cần front desk có kinh nghiệm chia turn, needs to be fluent in English to communicate with boss and customers. Tiệm khu Mỹ trắng, khách dễ thương.
Tiệm em đang cần gấp nhoaaa, đi interview thấy được thì đi làm liền luôn.
Tiệm em có 3 location: ở Westheimer (gần Galleria Mall, cách 1 phút), Washington Avenue, and North Shepherd (The Heights)
Contact Marie to schedule an interview.
(912) 344-0981

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.