Hãng tiện ở Zipcode 77041 tìm thợ biết Setup Lathe/ Setup Mill Machinists

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hãng tiện ở Zipcode 77041 đang tìm thợ biết Setup Lathe/ Setup Mill Machinists. Hãng làm có OT, vacations và health benefits. Xin goi (832) 852-5511 hoặc Inbox qua Messenger.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.