Hãng ở Northwest Houston cần thợ tiện Mill

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ tiện Mill ít nhất 3 năm kinh nghiệm setup. Hãng ở Northwest Houston. Có offer ngày nghỉ lễ, vacations, bảo hiểm sức khoẻ. Lương tuỳ theo kinh nghiệm và có làm overtime . Xin gọi 832-234-1430

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.