Hãng đang tìm thợ Mill biết set up ít nhất 3 năm.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hãng đang tìm thợ Mill biết set up ít nhất 3 năm. Hãng ở NW Houston. Có offer ngày nghỉ lễ, vacations, bảo hiểm sức khoẻ. Lương tuỳ theo kinh nghiệm và có làm over time.
Xin gọi/text 832-852-5511

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 10, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.