GONG CHA Katy is Hiring

GONG CHA Katy

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

GONG CHA Katy is Hiring
1. Good Pay + tips
2. Boys preferred or can lift 50lb at least
3. Work full/ part time, weekend needed
4. Receive paycheck
5. Drive skill good
We are hiring responsible, friendly employees now, If you are interesting in join gong cha team , please contact 806-317-4048 (text only)

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.