Gấp gấp! Cần thợ nail tiệm ở gần Humble/Kingwood/Atascosita

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Gấp gấp gấp! Ạ/C helps .help!!! Tiệm nhỏ.thành phố nhỏ…. 90% khách trắng.. Tip rất cao . Cần thợ nail. Không khí làm việc vui vẻ thoải mái . Không trừ Supplies .. Thuan tien cho A/c ở Humble/Kingwood/Atascosita)bao luong tho bot designs 1000-1200/ Tuan. Bao quanh năm . Tiệm nhỏ ít thợ không nhức đầu! Chia turn rõ ràng .tiệm em ít thợ nên kg nhức đầu. Không giành giuc !
Gia Nail cao. Tiệm khu trắng 90%
Tiệm em cần bột, thợ Chan tay nước!Bảo đảm income cho thợ... moi chi tiết xin goi 7139189038 Ann ( xin đễ lại lời nhắn nếu không kịp bắt máy)
Thanks Amind cho duyet bai!
24718 fm 2100 Huffman tx 77336

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.