Em rất cần thợ nails nữ gấp gấp!!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Em rất cần thợ nails nữ gấp gấp!! Chân tay nước/bột, tiệm em nằm khu westheimer, cách bellaire 20 phut, làm part time hay full time, em rất dẽ tính,nếu ai làm lâu dài với em thì em sẽ bao lương, nhận học sinh, giờ giấc thoải mái,nếu cần chủ sẽ chỉ thêm, không trừ $ supply, tiệm mở cửa 10a.m-7p.m. chī nhận ai hiện lạnh và trách nghiệm, Gọi mai đi làm liền, gọi hoac text 8322066241, thank you :)

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 7, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.