Có 2 Tiệm Nail Cần gấp thợ bột và thợ TCN

Luxe Nail Bar

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Có 2 Tiệm Nail Cần gấp thợ bột và thợ TCN, tiệm nail cách Hongkong 4 khoảng 20 phút. Tiệm rộng, anh chị em làm chung vui vẻ, chia turn rõ ràng, khu mix.
Luxe Nail Bar
9612 Hwy 6
Missouri City tx 77549
Gọi/text Susi 504-363-9537 .
Nếu không ai nghe, xin text, sẽ gọi lại.
Soho Nail Bar
1443 Wirt Rd
Houston tx 77055
Gọi/Text Andy (725) 286-6021
Nếu không ai nghe, xin text, sẽ gọi lại.
Thanks admins for posting

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.