Có 2 tiệm cần gấp thợ nails

Vuvuzela Nail Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Có 2 tiệm cần gấp thợ nails
-Tiệm Vuvuzela Nail Spa cần thợ bột biết design, bao lương theo kinh nghiệm.
-Tiệm Soho Nail Bar cần thợ TCN.
ACE làm chung vui vẻ, có front desk chia turn đàng hoàng, khách khu mix. Cần thợ làm lâu dài, LL Frank 5049391555

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.