Citris nail Spa the Heights cần thợ TCN và thợ bột

Citris nail Spa the Heights

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Citris nail Spa the Heights dang can tho CTN va tho bot biet lam du thu
Bao luong 5 hay 6 ngay tuy
Khach my trang, tip Cao, de chiu
Tho va chu vui ve hoa dong.
174 Yale St Houston TX 77007
Text/call Alice 832-638-4641
Xin cam on!
Citris Nail Spa the Heights is hiring Acrylic (know how to do design) and pedi/mani tech
Friendly and easy clientele. High tips
Management is easy and fair.
Coworkers are fun and friendly
Can guarantee pay for 5 or 6 days/week
Text/call Alice 832-638-4641
Thank you!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.