Cần tuyển Waiter or Waitress

Seafood & Pho

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng seafood khu vực humble astacocita hiring waiter or waitress, làm được t7, cn và thứ 2. Tip+ giờ >$200/ngày. Bạn nào cần việc thì nt mình nhé. Thanks

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 4, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.