Cần tuyển thợ nail, front-desk, cleaning-staff.

Rumors nail & spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần tuyển thợ nail, front-desk, cleaning-staff.
Tiệm khu Mỹ trắng khách đông, tips cao.
Anh chị em đang tìm việc hoặc đổi môi trường, xin liên hệ (832) 834-8474.
Thank you!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.