Cần tuyển thợ làm tóc, biết tóc Nam va Nữ, color, highlights

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

INCOME INCOME INCOME!!!! Bao $100-$150/ngay. Cần tuyển thợ làm tóc, biết tóc Nam va Nữ, color, highlights. Tiệm nằm trong khu chợ Kroger, nhiều khách Walking, Mỹ Trắng. Dễ biul khách !
Xin liên lạc Tam 832-276-8236 or nhắn tin

PS: Cảm ơn Admin duyệt bài!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.