Cần tuyển thợ ctn!!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần tuyển thợ ctn!!
Tiệm gần medical center cần tuyển thợ tcn biết gơn gel, đắp bột ngón cái. Tiệm nhỏ, làm việc thân thiện, có bao lương. Mọi chi tiết xin text hoặc call 8326792500.
Cảm ơn cả nhà

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 22, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.