Cần tuyển thợ CTN và thợ bột full-time

Citris Nail Spa The Heights

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem Citris Nail Spa The Heights ( 174 Yale St, Houston, TX 77007) dang tuyen tho ctn va tho bot full-time. Bao luong tuy theo tay nghe. Xin lien lac Didie 832-283-4127. Thank you!!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 10, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.