Cần tuyển thợ bột làm pink & White, design ở Rosenberg

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hi mọi người, Tiệm nails lớn, đông khách ở Rosenberg zip code 77469 cách HK4 25 phút cần tuyển thợ bột làm pink & White, design càng tốt và thợ chân tay nước biết làm dipping, waxing, va eyelash càng tốt. Nam hay nữ đều được. Không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng, không tranh giành. Turn rõ ràng, giá cao, và tip cao. Bao luong tuy Theo Khả năng ,làm part time hay Full time. Liên lạc 832-513-5020. Có gì để lại Mesages nếu không bắt Phone. Thank you admin.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 30, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.