Cần tuyển thợ bột biết làm mọi thứ

Nails of America Deer Park

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nails of America Deer Park
Đang cần tuyển thợ bột biết làm mọi thứ ( lương tuỳ khả năng)
Chủ thoải mái vui vẻ
Xin liên hệ: 281-760-7591 (Chị Châu)

Cảm ơn Admin đã duyệt bài.
Địa chỉ: 9315 Spencer Hwy
Deer Park, TX 77571
United States.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.