CẦN TÌM THỢ NAIL (Spring 249 gần HK3) !!!!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

CẦN TÌM THỢ NAIL !!!!
Tiệm nails ở Spring 249 gan HK3 , cần tuyển thợ TCN (bao luong 750 ), Thợ Bột ( bao luong 950 ) Khu mỹ trắng tips cao, dễ chịu. Chia turn rat cong bang Chủ thợ vui vẻ hoà đồng. Thợ nam or nu cung duoc
Liên hệ : 832 903 1779

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.