Cần tìm thợ bột Khu Nasa (bao lương theo tay nghề)

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần tìm thợ bột
Khu Nasa bao lương theo tay nghề
Có thể train thêm
Text 3464142098( Hương)
Cảm ơn tất cả!!!!!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 4, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.