Cần tìm người trông coi bác trai

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello anh chi trong group , Cam On adm cho đăng
Em có một bác trai cần người trong coi bác từ 08.00 am sáng cho tới 4pm pm chiều, 7 ngày thứ 2 đến chủ nhật trả tiền mặt bây giờ & sau khi ong co giờ chăm sóc thì sẽ trả vua check vua cash xin liên lạc office bằng tẽxt only trước về công việc & là $11 giờ. Xin liên hệ người con trai của bác để biết rõ hơn về công việc, zip code 77066
Công việc cu the la Nấu ăn cho ông, cho ông ăn, giúp đi vệ sinh, don dep cho của Ong và những việc lạc vặt giúp ông.
Thank you 832–287-1777

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.