Cần tìm người phụ việc nhà.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần tìm người phụ việc nhà. Công việc dọn dẹp nhà cửa, giặt áo quần và nấu đồ ăn nhẹ. Đồ ăn chính đã có người khác nấu. Thank you.
Xin liên lạc 713 935 5404

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 29, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.