Cần tìm một chị giúp việc chăm sóc người già

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Chào anh chị trong group, công ty em cần 1 chi giúp chăm sóc cho 2 bác mà chánh la bác gái , gia đình cần từ 9 hoặc 9:30 gio đến 5 hoặc 5:30 chiều. Cần thu 2-3-5 & 6 , 4 ngày 1 tuần, Nhận check 40 hrs w2 của công ty. Spring Tx 77379 Cách 249 chợ Hưng Đông khoảng 25-27 phút.
Không ở lại đêm. Xin liên lạc chị Chi Hoàng đế ro hơn về công việc cần làm gì, xin tẽxt trước, và nếu có gọi hoặc có text thì hay gọi hay tẽxt trong giờ làm việc dùm là từ 9am-5pm. Thanks
(346) 774-7919

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.