Cần tìm 1 bạn làm văn phòng và 1 bạn chạy bàn

Boxer Property Management

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello các anh chị và admin,
****Em hiện đang cần 1 bạn nam làm văn phòng, công việc làm data entry, scan & input invoices, leases, payment slips..... vô system. thỉnh thoảng thì help department khác move boxes. nếu anh nào cảm thấy có thể làm đc, thì vui lòng liên lạc Boxer Property Management 713-777-7368 gặp Nam - Document Specialist.
*****Nhà Hàng em cần 1 bạn chạy bàn, cần biết tiếng anh để lấy orders. khu mỹ trắng, tiền tip good. Tiệm ở khu Champion Forest, Spring TX, khu North 45. xin vui lòng vô tiệm apply. Miyazaki Sushi & Ramen, 15824 Champion Forest Dr, Spring, TX 77379. em ko nhận apply qua điện thoại, yêu cầu phải có giấy tờ đi làm.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.