Cần thợ TCN và thợ bột ưu tiên có bằng WAX

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ tcn and thợ bột có bằng wax càng tốt. Tiệm cách khu hk4 25 phut.please call or text Dat 3462897279

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.