Cần Thợ Nails Vùng Rosenberg TX 77471

ONYX Nail Bar Brazos

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần Thợ Nails Vùng Rosenberg TX 77471
Tiệm cần thợ TCN, Gel X, Dip, Bột có kinh nghiệm, Everything thì càng tốt. Thợ Eyelash, Facial – ưu tiên có kinh nghiệm, được đào tạo thêm nếu ít kinh nghiệm.
Tiệm gần nhiều shopping center, trường học, chợ Mỹ, khu khách sang, tip good . Chủ trẻ, thoải mái, vui vẻ, hòa đồng và thích update những kiểu design mới.
Bao lương cho thợ, lương sẽ được thỏa thuận theo tay nghề
Call/text: Nina 571-201-0649 Thank you!
ONYX Nail Bar Brazos, 7627 Town Center Blvd. Rosenberg, TX 77471

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.