Cân thợ Nails tại Pearland

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cân thợ Nails!
Nail Spa in Pearland/Manvel khu 288 Business Center.
Cân-gấp thợ bột, chân tay nứớc, thợ massage, waxing, eyelash. Bao lứơng cao cho thơ giỏi. Khu sang, tip cao full time hoăc part time Xin liên lạc Cherry sô ́cell fone.
978-771-8264
Now Hiring Nail Technicians - Pearland/Manvel 288 Business Center
Divine Nails & Spa is looking for talented and motivated nail technicians: pedicure, manicure, acrylic nail, eyelash extension, massage... services for clients at our salon at 2632 County Road Suite C, Manvel, Texas 77578. We are located just south of the Pearland Town Center on Magnolia Parkway. Please call Tracy 978-771-8264.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.