Cần thợ nails ở San Antonio

Iris Nails Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ nails ở San Antonio (đối diện Ingram Mall).Lương trên $1600/tuần
Cần thợ bột và tay chân nước
Không trừ tiền supply
Tiệm bột rất nhiều bột móng dài, design
Xin ​liên lạc 239-314-9922 or 239-478-2027

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.