Cần thợ nails, ko phân biết Nam Nữ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ nails, ko phân biết Nam Nữ, tay chân nước , biết làm bột càng tốt. Khu Tomball 249 and Spring Cypress. Bao lương quanh năm, làm việc thoải mái vui vẽ, tips cao. Gọi đi lam liền. 832 5598303 hoặc 713 5769087.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.