CẦN THỢ NAILS - Cơ hội học hỏi và phát triển!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Em đang mở rộng đội ngũ và cần tìm thợ nails đam mê, muốn nâng cao kỹ năng và học hỏi thêm.
Yêu cầu:
• Mong muốn học hỏi, nâng cao tay nghề.
• Tinh thần làm việc nhóm
Liên hệ: 832 361 5855 Địa chỉ: 7034 Hwy 6 North, Houston, Texas 77095

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.