CẦN THỢ NAIL TẠI CYPRESS

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

CẦN THỢ NAIL
Tiệm Nail ở khu vực Cypress ngay 290 & Spring Cypress Road
Tuyển thợ bột và tay chân nước
Trong khu Kroger khách qua lại đông. Chỗ làm vui vẻ, khách dể chịu,
Giá cao & good Tips.
Có thể gọi đi làm ngay, vui lòng liên lạc số (281) 373-9222.
GEM Nails
17445 Spring Cypress Rd Suite H, Cypress, TX 77429

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.