Cần thợ may tiệm khu vực West University / gần Galleria. Houston, Tx

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ may tiệm khu vực West University / gần Galleria. Houston, Tx
Full time hay part time, lương trả tuỳ theo kinh nghiệm.
Xin liên lạc Tâm: (832) 275-0335
Cảm ơn admin!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 28, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.