Cần thợ Lash!

Beauty & Lashes

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ Lash!
Tiệm cần thợ lash full time. Chỉ dạy tận tình nếu chưa làm được
Tiệm khu sang, tip cao
Môi trường làm Viec nhẹ nhàng thoải mái
Gọi điện thoại đi làm liền
Minh : 515 444 3213
2795 Katy Fwy ,#110 Houston 77007

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.