Cần thợ làm everything, bao theo tay nghề

Nails Addix

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

13 năm làm thợ 4 năm mở tiệm chỉ ấp ủ có được một nơi làm vui vẻ, không drama mọi người yêu nghề cùng nhau kiếm tiền. Lúc vắng thì bàn đề, bàn quần áo. Lúc đông thì phụ nhau chạy khách nhưng sao khó quá anh chị ơi. Ai có cùng chí hướng thì về làm chung với e nhé. E cần thợ làm everything. Bao theo tay nghề. Tiệm cực kỳ ít thợ. E bận không trả lời thì nhắn tin e ạ. 651 331 8926. Tiệm ở Spring, 77388

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 30, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.