Cần thợ làm Chân tay nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hi ac.. Co chu.. Tinh hình là em can tho làm Chan tay nước. Ai có Ba Mẹ, anh chi em lớn tuổi U 45-47-48..,U 50-55-60 miễn còn làm được hay việtnam mới qua.. biết làm du thu cang tot.. muon kiếm thêm thu nhập.. tiệm em tiếp don .. sẽ dao tạo nếu chưa biết gi.. tiem có thu nhập bao dam. Chiu o xa Houston chút.. có cho o cho người o xa. Xin lien he: So phone: 9033908379
Em cam on Ads duyet va post bai giup em.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 29, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.