CẦN THỢ GẤP!!! (biết làm mọi thứ)

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

CẦN THỢ GẤP !!
Cần thợ biết làm mọi thứ ( bột, dip, tay chân nước, biết làm design càng tốt) hoặc thợ tay chân nước. BAO LƯƠNG từ 1200 đến 1750 một tuần (để biết thêm về lương bao vui lòng liên hệ Lâm). Tiệm giá cao good tip. Tiệm gần Casino và Horse Racing Track nên có nhìu khách du lịch và đa số là mỹ trắng. Có chỗ ở sạch sẽ, an ninh cho thợ xuyên bang.
Lâm (501) 282-6890

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 9, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.