Cần thợ có tay nghề về tóc, facial massage hoặc spa

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Anh chị nào ở khu NW gần HK3 có tay nghề về tóc, facial, massage hay bat cu lãnh vực nào về Spa. Liên lạc em Van- 832-643-1055.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.