Cần thợ bột và tay chân nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em còn cần thợ bột và tay chân nước,không phân biệt nam nữ hay tuổi tác,có kinh nghiệm hay không,thợ mới ra trường sẽ được chỉ dạy thêm…xin liên lạc Candie 6262134521.. em xin cam ơn a…

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.