Cần thợ bột và biết chút ít design gấp

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail khu 249 và spring cypress cần thợ bột và biết chút ít design gấp . Khu 90% khách trắng dễ chịu và tip cao. Mọi chi tiết xin liên hệ số phone . Nếu gọi không kịp bắt máy, làm ơn nhắn tin cho em ạ
281-919-9695 hoặc 832-559-8388 (chị Ann)
Em cám ơn Admin duyệt bài .

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 30, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.