Cần thợ bột làm lâu dài (bonus 1 năm trên $10.000)

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm rất đông khách bot,design,gia cao lam được nhiều ma không mệt,khu sang ,y tá bác sĩ.Can thợ làm lâu dài co bonus 1 nam trên $10.000
Bao luong $1200-$1800 tuy theo khả năng ,đia chi 11041 shadows creek pearland 77584 .Xin liên hệ 7133809361 thanks admin đã approva

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.