Cần Thợ Bột (làm everything)

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần Thợ Bột (làm everything)
Tiệm Nails nằm trên đường Highway 6 (khu Sienna). Không khí làm việc thoải mái không áp lực.
Bao lương quanh năm theo tay nghề
Gọi đi làm liền
Cell phone 8325062828 Lucy
Nếu không nghe máy kịp xin để lại tin nhắn

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.