Cần thợ bột làm được tay chân nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ nail.
Tiệm em vẫn cần thêm thợ bột làm được tay chân nước. Tiệm nằm trên đường beltway 8 và Cullen. Gần hongkong2 , cho Ben Thành, H‑E‑B Blackhawk. Tiệm nhỏ đóng cửa chủ Nhật. Bao lương, không trừ supply, lương lãnh hàng tuần. Xin gọi em 713-966-9167

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.