Cần thợ bột, dịp và TCN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em ở North Houston cách chợ Thắng Hưng khoảng 20 phút,cách chợ HK3 25 phút đang cần vài thợ bột, dịp và TCN có bao lương va Bonus.
Xin vui lòng text hoặc gọi số phone
(832) 866-0150 để biết thêm chi tiết.
Dạ e cam ơn.
Thank you admin để duyệt bài.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.