Cần thợ bột biết làm đủ thứ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm đang đông khách và cần thợ bột biết làm đủ thứ càng tốt . Ai ở gần khu vực tiệm trên đường 1960 Fm trong khu big shopping center Champion Forest thi có thể làm ở đây. Nếu anh chị nào đang cần tìm việc thì lien lạc qua số 2815803000. Thanks

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 27, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.