Cần thợ biết làm vừa bột/vừa ctn và làm được weekend

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em dưới 45S khu Dickinson/League City đang cần thợ biết làm vừa bột/vừa ctn và làm được weekend.
Tiệm khu mỹ trắng, dễ thương, tip cao-nơi làm việc thoải mái.
281-948-2884
Nếu em không kịp bắt phone, xin để lại tin nhắn.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.