Cần thợ biết làm bột full-time hoặc part-time tại khu Cypress

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người! tiệm mình ờ khu Cypress, Houston Texas. Đang cần thêm thợ biết làm bột full-time hoặc part-time đều được và bao lương tuỳ theo khả năng. Tiệm minh có rất nhiều khách walk-in và không khí làm việc rất là thoải mái. Nếu anh chị nào cần thay đổi chỗ làm hoặc thich làm ở tiệm của minh thi có thể call hoặc text: (832) 773-1590
Hoặc gọi vào phone tiệm:
(281) 746-2052

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 25, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.