Cần thêm thợ nails TCN-shellac(gel) gần downtown Houston.

Coco Nail Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello Anh/chi/em
Coco Nail Spa in Buffalo speedway tren khu vuc west university gần downtown Houston.
Hiện tại cần thêm thợ nails TCN-shellac(gel) full time or part time tiệm hoạt động lâu năm rất đông khách income ơn định ($1100&up) tip very oki.
Lam viec trong miu trường tre vui vẻ nặng động rất mong sự hợp tác của Moii người
Call 480274701 or text Tks y

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 29, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.