cần thêm thợ bột biết design và chân tay nước

Nails Of America

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Nails Of America rất đông khách, cần thêm thợ bột biết design và chân tay nước, kinh nghiệm bao lương cao hoặc ăn chia tùy theo khả năng, khu sang Tip cao, giá Nails cao ,nơi làm việc thoải mái vui vẻ công bằng.
Xin gọi Tony 713-820-8152

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.